Kal O. Briljant: Hästporträtt i pastell

Steg för steg bilder, fotolayout och foto